DOĞALGAZ

Mevzuatlara ve yönetmeliklere uygun olarak Katılımcılarınızın abonelik işlemlerini, sayaç okuma, tahakkuklandırma, tahsilat işlemleri ve iş emirlerini yönetebilirsiniz.


Abone kayıt, sayaç, tahsis işlem ve sözleşmeleri yönetin.

 • Abone kayıt işlemleri, katılımcı firma sicil numarasını otomatik oluşturma, mülkiyet ve tahsis durumu, adres vb. detay bilgilerini girip listeleyin.

 • Katılıcıların sicil numaraları, abonelik, tahakkuk ve tahsilatları kolayca takip edebilirsiniz.

 • Sayaç istasyon basıncı, debi değeri, son endeks, korrektör bilgileri vb. parametrik değerleri kolayca tanımlayın.

 • Geçmişe dönük fatura bilgileri, tarih, dönem, ödeme tutarı, borç miktarı vb. detaylı olarak listeleyin.

 • Tahsis ve iptal işlemleri, katılımcı, malik ve tarih bazında kayıt ve geriye dönük aboneli katılımcıları listeleyin.

 • Sözleşme içerikleri, başlangıç ve bitiş tarihlerini tanımlayın.


Sayaç Okuma ve fatura görüntüleme işlemlerini yapabilirsiniz.

 • Dönem, Abone, Katılımcı, tarih vb. bazda sayaç okuma tutarını hesaplayın.

 • Tüketimin hesaplamasında zengin parametrik seçenekleri göz önüne alın.

 • Okuma işlemleri, el terminali veya uzaktan okuma sistemleriyle entegre yapın.

 • Okuma işleminden sonra otomatik tahakkuk eden fatura tutarlarını görüntüleyin.

 • Abonelerin okuma ücret tutarları, dönem, işlem tarihi ile hesaplayın.


Faturalama işlemlerini otomatik yapın.

 • Abonelerin tahakkuk eden doğalgaz borçlarını tek tuşla toplu olarak faturalandırın.

 • Abone bazında tek tek faturalandırma işlemi yapabilir, Aboneyle ilgili sayaç okuma ve tahakkuk bilgilerini görüntüleyin.

 • Yıl ve dönem fatura bilgilerini otomatik listeleyebilir ve katılımcı, tarih, fatura no vb. filtreleyin.

 • Raporları tablo aracına alın ve işlem yapın.

 • Faturaları sistemden dışarı alıp yazıcıdan çıktı alın. Fatura üzerinde aboneyle ilgili tüm bilgileri görün.


E-OSB tarafında
yapılan işlemleri
kontrol edin.

 • Katılımcılarınızın web üzerinden yapmış oldukları endeks beyanları, abonelik talebi, abonelik devir ve abonelik iptal başvurularının onaylanması sistem üzerinden yapabilirsiniz.

 • Katılımcılarınız web üzerinden doğalgaz borcunu görüntüleyebilir ve online ödeme yapabilir.


Faturaları muhasebe sistemine otomatik olarak gönderin.

 • Web servis entegrasyonu sayesinde ilgili döneme ait faturaları Muhasebe sistemine tek tuşla hızlı bir şekilde gönderebilir ve muhasebeleştirilmesini sağlayabilirsiniz.


Tahakkuk ve tahsil edilen borçlar ve tahsildar ve tahsilat raporlarını alın.

 • Katılımcı bazında tahakkuk edilen borçları görüntüleyebilir, ödeme işlemini yapılabilir ve ödeme makbuzu oluşturabilirsiniz.

 • Tahsilatları görüntüleyebilir ve tahsilat iptalini gerçekleştirebilirsiniz.


Farklı filtreleme seçeneği ile zengin raporlama.

 • Abonelerinizin dönem ve tüketim bazlı olarak zengin filtreme seçenekleri ile gelişmiş grafik raporlar elde edin.

 • Raporları tablo aracına alıp excel gibi uygulamalarla esnek tablo ve grafikler oluşturun.

 • Tahsildarların bordroları hakkında detaylı raporlar alın.

 • İptal edilen tahsilat bordroları, iade edilen tahsilatlar ve tahsilat toplamı raporlar alın.