Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) amacı, kapsamı ve şirketinize yükümlülükleri nelerdir?


KİŞİSEL VERİ YÖNETİMİ

Hazır Doküman Örnekleri ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında hazırlanması gereken dokümanlarınızı kolayca oluşturun, revize edin, yayınlayın.


Kurumunuza ait Kişisel Veri Yönetimi Organizasyonunuzu tanımlayın.

 • VERBİS kullanıcı adı ve şifrelerinizi kaydedin.

 • Çalışanlarınızdan veya kişilerinizden bir irtibat kişisi atayın.

 • İrtibat kişisinin görev başlangıç bitiş tarihlerini geriye dönük izleyin.

 • Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili kurumunuza gelen başvuruları değerlendirecek komisyonlar belirleyin. Komisyon üyelerinin görev başlangıç bitiş tarihlerini izleyin.

 • Birinin akıllı bildirimleri ile Kurum bilgilerindeki değişiklikleri veya irtibat kişisi değişikliklerini 7 günlük yasal süresi içerisinde VERBİS’e bildirin .


Hazır şablonlar ile Veri Envanterinizi kolayca oluşturun, yönetin.

 • VERBİS için hazırlıklarınızı yapın.

 • Hangi verileri işliyorsunuz, hangi amaçla işliyorsunuz ve bu veriler kime ait seçin.

 • Saklama sürelerini girin. Hangi ortamda sakladığınızı seçin.

 • Yurtiçinde veya yurtdışında kurumlarla paylaştığınız veriler varsa tanımlayın.

 • Veri işleme için hukuki gerekçenizi yazın.

 • Verinin korunmasına yönelik aldığınız önlemleri seçin. Denetleme periyotlarını belirtin. Bu önlemi almakla sorumlu departman seçin.

 • İç denetimlerinizi kolayca yapın.

 • Protokol gereği veya resmi talebe karşılık paylaştığınız verilerinizi düzenli olarak kayıt altına alın.


Hazır Doküman Örnekleri ile Kanun kapsamında hazırlanacak dokümanlarınızı kolayca oluşturun.

 • Açık Rıza Beyanı, Aydınlatma Yükümlülüğü, Disiplin Yönetmeliği, Gizlilik Sözleşmesi dokümanlarınızı sizin için hazırladık.

 • Dinamik rapor şablonları ile dokümanlarınız kurumunuza uygun olarak oluşsun.

 • Revizyonlarınızı yapın, en güncel dokümanlarınızı yayınlayın, eski revizyonları arşivleyin.

 • Yayında olan dokümanlarınız kurumsal dokümanlar klasörüne otomatik olarak eklensin ve sürekli erişilebilir olsun.


Çevrim içi Farkındalık Eğitimleri

 • Personel farkındalık eğitimlerini kolayca düzenleyin, eğitime katılan personelinize ve eğitim tarihlerine hızlıca ulaşın.

 • Hazır Kişisel Verileri Koruma Kanunu eğitim videolarımız ile tüm personelinizi kolayca eğitin.

 • Çevrimiçi eğitim periyotlarınızı belirleyin. Eğitimler periyodik olarak tekrar edilsin.

 • Hangi personeliniz eğitime katılmış, hangisi katılmamış kolayca izleyin.

 • Eğitim alan personelinizin eğitime katılım tarihlerini görüntüleyin.

 • Yeni eğitim içerikleri ekleyin.

 • Personelinizin bilgi ve becerisini sürekli artırırken kanuni sorumluluğunuzu da yerine getirin.


Varlıklarınızı ve risklerinizi kolay yönetin.

 • Varlık-Risk ilişkisini takip edin.

 • Hazır risk, açıklık ve önlem tanımları ile risk analizlerini kolayca yapın.

 • Riskleri sınıflandırın.

 • Risk değeri, yönetilebilir risk değeri hesaplarınız otomatik olarak yapılsın.

 • Risk denetim planınızı kolayca oluşturun.

 • Birinin bildirilerimleri ile denetimlerinizi kolayca yapın.


Teraosb Ziyaretçi Kayıt Paneli ile şirketinizde KVKK'yı nasıl uygular ve süreçleri nasıl yönetirsiniz ?

01

KVKK'ya uygun Açık Rıza beyanı

Teraosb Ziyaretçi Kayıt Panelleri sayesinde ziyaretçi giriş noktalarında 6698 sayılı kanunun gereği olan açık rıza beyanı hızlı ve kolayca alınır.

02

KVKK Başvuru Yönetimi

Ziyaretçiler veya kişiler herhangi bir zamanda kanuni hakları olan kişisel verilerini silme veya anonimleştirme taleplerini Teraosb Ziyaretçi Kayıt Panelleri üzerinde yer alan, KVKK başvuru formu üzerinden yapabilir. Teraosb Ziyaretçi KVKK Başvurularının yönetimi için akıllı bir süreç ve bildirim yönetim sistemi sunar.

03

Kişisel veri Anonimleştirme işlemi

Teraosb Ziyaretçi KVKK Başvurusu sonrası uygun görülen kişisel verileri İşlemler menüsü aracılığı ile anonimleştirir. Yapılan işlemler kayıt altına alınarak saklanır.

04

Otomatik Anonimleştirme

Teraosb Ziyaretçi sahip olduğu akıllı algoritmalar sayesinde ziyaretçilerin ziyaret sıklıklarını hesaplar. Ziyaretçi sıklığı parametrik olup, kurumların belirlediği sürelere göre Teraosb Ziyaretçi otomatik anonimleştirme işlemi yapar.

03

Yetkilendirme ve İz (Log) takibi

Teraosb Ziyaretçi; Kişisel verilerin güvenliği için detaylı bir menü yetkilendirme ve İz (Log) takibi sistemine sahiptir. Teraosb kullanıcıları ihtiyaç duyulan güvenlik seviyesine göre yetkilendirilir.