TEDARİK

Stok kartlarınızı tanımlayabilir, satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir, depoya giriş ve çıkış işlemleri için işlem fişlerinin kaydını yapabilir, stoklarınızı takip edebilir, demirbaş ve zimmet kayıtlarınızı kolaylıkla yönetebilirsiniz.


Stoklarınızı kolay yönetin ve doğru takip edin.

 • Stok adı, kodu, seri no, marka, model, KDV durumu vb. detaylı tanımlayabilir ve stok kartı, stok tip ve alt tip niteliğine göre sınıflayın.

 • Tanımlanan stok kartına erişim için birimleri ve personellerinizi yetkilendirin.

 • Mevcut stok durumu, müdürlük ve depo bazında olmak üzere, giren, çıkan ve kalan türde detaylı olarak görüntüleyin.

 • Departman, işlem tarihi, işlem türü, fatura, miktar vb. türde stokları detaylı olarak izleyin.

 • Stokların minimum ve maksimum miktara göre stokarı kontrol edin.

 • Tüm stok kartlarını listeleyip, tablo aracına ile üzerinde kolayca işlem yapın.


Satın alma işlemlerini yönetin.

 • Her bir satın alma işleminin teklif çalışmalarını tek ekranda takip edin. İşin niteliği, tahmini tutar, bütçesi, piyasa fiyat araştırma görevlileri, satın alma personel bilgileri, satın alınacak ürün vb. detaylı tanımlayın.

 • Alınan teklifleri firma ve tutar bazında detaylı takip edin.

 • Satın alma işlemi, sözleşme, idari ve teknik şartname ve diğer satın alma ekleri takip edin.

 • Muayene ve kabul işlemlerini takip edin.


İşlem fişlerini ve stok hareketlerini takip edin.

 • Depo tüm giriş ve çıkış işlemlerini kolayca yapın. Bununla ilgili departman, yıl, fiş no, fatura, tutar vb. detaylı kayıt yapın.

 • Stok kalemleri, kodu, adeti, fiyatı vb. türünde kayıt altına alın.

 • Stok kalemleri, satın alma, tüketim, imha, devir vb. türünde hareketleri otomatik oluşturun ve geçmişe dönük takip edin.

 • Kabul heyeti personelleri tanımlayın.

 • İşlem fişi içinde Demirbaş kaydı, Tüketim Fişi veya Devir Fişi’ni otomatik oluşturun.


Demirbaş, zimmet ve işlem fişlerini izleyin.

 • Her bir stok kartı için demirbaş tanımlayabilir ve bu demirbaşlara, imha, satış, kayıp vb. türünde hareket verebilirsiniz. Demirbaşlara, değer atayabilir, amortisman oranı, zimmet vb. tanımlamaları yapabilirsiniz.

 • Zimmet hareketlerini, tarih, departman ve personel bazında izleyin.

 • İşlem fişi hareketlerini, tarih, depo, işlem türü, birim fiyat tutar vb. türünde detaylı izleyin.

 • Demirbaş tanıtımı yapın ve fotoğraflarını kolayca yükleyin.


Zimmet ve demirbaş takibi kayıttan düşme işlemi yapın.

 • Tarih, departman ve personel bazında demirbaş zimmeti yapın ve zimmet formunu otomatik oluşturun.

 • Bütün yapılan zimmetleri işlem tarihi, personel, zimmet tipi vb. türünde listeleyebilir, tablo aracına alabilir ve üzerinde işlem yapın.

 • Zimmetlerin toplu olarak iade işlemini yapın.

 • İşlem fişi ile kayıt altına alınan demirbaşları kayıttan düşürün.

 • Kayıttan düşme nedenini ve düşülme sonrası yapılan işlem türlerini belirtin.