KİŞİSEL VERİ YÖNETİMİ

Hazır Doküman Örnekleri ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında hazırlanması gereken dokümanlarınızı kolayca oluşturun, revize edin, yayınlayın.


Kurumunuza ait Kişisel Veri Yönetimi Organizasyonunuzu tanımlayın.

 • VERBİS kullanıcı adı ve şifrelerinizi kaydedin.

 • Çalışanlarınızdan veya kişilerinizden bir irtibat kişisi atayın.

 • İrtibat kişisinin görev başlangıç bitiş tarihlerini geriye dönük izleyin.

 • Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili kurumunuza gelen başvuruları değerlendirecek komisyonlar belirleyin. Komisyon üyelerinin görev başlangıç bitiş tarihlerini izleyin.

 • Birinin akıllı bildirimleri ile Kurum bilgilerindeki değişiklikleri veya irtibat kişisi değişikliklerini 7 günlük yasal süresi içerisinde VERBİS’e bildirin .


Hazır şablonlar ile Veri Envanterinizi kolayca oluşturun, yönetin.

 • VERBİS için hazırlıklarınızı yapın.

 • Hangi verileri işliyorsunuz, hangi amaçla işliyorsunuz ve bu veriler kime ait seçin.

 • Saklama sürelerini girin. Hangi ortamda sakladığınızı seçin.

 • Yurtiçinde veya yurtdışında kurumlarla paylaştığınız veriler varsa tanımlayın.

 • Veri işleme için hukuki gerekçenizi yazın.

 • Verinin korunmasına yönelik aldığınız önlemleri seçin. Denetleme periyotlarını belirtin. Bu önlemi almakla sorumlu departman seçin.

 • İç denetimlerinizi kolayca yapın.

 • Protokol gereği veya resmi talebe karşılık paylaştığınız verilerinizi düzenli olarak kayıt altına alın.


Hazır Doküman Örnekleri ile Kanun kapsamında hazırlanacak dokümanlarınızı kolayca oluşturun.

 • Açık Rıza Beyanı, Aydınlatma Yükümlülüğü, Disiplin Yönetmeliği, Gizlilik Sözleşmesi dokümanlarınızı sizin için hazırladık.

 • Dinamik rapor şablonları ile dokümanlarınız kurumunuza uygun olarak oluşsun.

 • Revizyonlarınızı yapın, en güncel dokümanlarınızı yayınlayın, eski revizyonları arşivleyin.

 • Yayında olan dokümanlarınız kurumsal dokümanlar klasörüne otomatik olarak eklensin ve sürekli erişilebilir olsun.


Kişisel verilerin korunması başvurularını kolay yönetin.

 • Ziyaretçi panelleri üzerinden ilgili kişi başvurularını alın. Biri irtibat kişisini bilgilendirsin.

 • Başvuruya ilişkin tüm aşamaları yönetin. Başvuruyu değerlendirin. Cevap yazısı hazırlayın.

 • Değerlendirme sonucu anonimleştirme kararı verilen ilgili kişi başvurularına ilişkin kayıtları anonimleştirin.

 • Geriye dönük tüm sorgularınızı kolayca yapın.


Çevrim içi Farkındalık Eğitimleri

 • Personel farkındalık eğitimlerini kolayca düzenleyin, eğitime katılan personelinize ve eğitim tarihlerine hızlıca ulaşın.

 • Hazır Kişisel Verileri Koruma Kanunu eğitim videolarımız ile tüm personelinizi kolayca eğitin.

 • Çevrimiçi eğitim periyotlarınızı belirleyin. Eğitimler periyodik olarak tekrar edilsin.

 • Hangi personeliniz eğitime katılmış, hangisi katılmamış kolayca izleyin.

 • Eğitim alan personelinizin eğitime katılım tarihlerini görüntüleyin.

 • Yeni eğitim içerikleri ekleyin.

 • Personelinizin bilgi ve becerisini sürekli artırırken kanuni sorumluluğunuzu da yerine getirin.


Varlıklarınızı ve risklerinizi kolay yönetin.

 • Varlık-Risk ilişkisini takip edin.

 • Hazır risk, açıklık ve önlem tanımları ile risk analizlerini kolayca yapın.

 • Riskleri sınıflandırın.

 • Risk değeri, yönetilebilir risk değeri hesaplarınız otomatik olarak yapılsın.

 • Risk denetim planınızı kolayca oluşturun.

 • Birinin bildirilerimleri ile denetimlerinizi kolayca yapın.