SU

Mevzuatlara ve yönetmeliklere uygun olarak Katılımcılarınızın abonelik işlemlerini, itirazları, sayaç okuma, ön ödemeli sayaç okuma, tahakkuklandırma, tahsilat işlemleri ve iş emirlerini yönetebilirsiniz.


Abone kayıt, sayaç, tahsis işlem ve sözleşmeleri yönetin.

 • Abone kayıt işlemleri, katılımcı firmanın sicil numarasını otomatik oluşturma, mülkiyet durumu, tahsis durumu, adres vb. bilgileri girin ve listeleyin.

 • Katılıcı sicil numarası ile abonelik, tahakkuk ve tahsilatları kolayca takip edin.

 • Geçmişe dönük fatura bilgileri, tarih, dönem, ödeme tutarı, borç miktarı vb. detaylı listeleyin.

 • Tahsis ve iptal işlemleri, katılımcı, malik ve tarih bazında kayıt altına alın. Geriye dönük abone katılımcıları listeleyin.

 • Otomatik talimat verip ilgili bankayı seçebilirsiniz.


Sayaç okuma ve fatura görüntüleme işlemleri yapın.

 • Su, Atık-su, endeks, miktar, dönem, tarih, abone, katılımcı vb. bazlı sayaç okuma işlemlerini yapın.

 • Okuma işlemlerini, el terminali, ön ödemeli sayaç sistemi veya uzaktan okuma sistemleriyle entegreli şekilde yapın.

 • Okuma işleminden sonra otomatik tahakkuk eden fatura tutarlarını görüntüleyin.

 • Gerektiği durumda abonelerin okuma ücret tutarlarını, dönem, işlem tarihi bazında hesaplayın.


Faturalama işlemlerini otomatik yapın.

 • Abonelerin tahakkuk eden doğalgaz borçlarını tek tuşla toplu olarak faturalandırın.

 • Abone bazında tek tek faturalandırma işlemi yapabilir, Aboneyle ilgili sayaç okuma ve tahakkuk bilgilerini görüntüleyin.

 • Yıl ve dönem fatura bilgilerini otomatik listeleyebilir ve katılımcı, tarih, fatura no vb. filtreleyin.

 • Raporları tablo aracına alın ve işlem yapın.

 • Faturaları sistemden dışarı alıp yazıcıdan çıktı alın. Fatura üzerinde aboneyle ilgili tüm bilgileri görün.


E-OSB tarafında
yapılan işlemleri
kontrol edin.

 • Katılımcılarınızın web üzerinden yapmış oldukları endeks beyanları, abonelik talebi, abonelik devir ve abonelik iptal başvurularının onaylanması sistem üzerinden yapabilirsiniz.

 • Katılımcılarınız web üzerinden su borcunu görüntüleyebilir ve online ödeme yapabilir.


Faturaları muhasebe sistemine otomatik olarak gönderin.

 • Web servis entegrasyonu sayesinde ilgili döneme ait faturaları Muhasebe sistemine tek tuşla hızlı bir şekilde gönderebilir ve muhasebeleştirilmesini sağlayabilirsiniz.


Tahakkuk edilen borçları tahsil edin.

 • Katılımcı bazında tahakkuk edilen borçları görüntüleyebilir, ödeme işlemini yapılabilir ve ödeme makbuzu oluşturabilirsiniz.

 • Ön ödemeli sayaç (Kartlı sayaç) ile istenilen miktarda yükleme veya ödeme yapabilir ve makbuz oluşturabilirsiniz.

 • Ön ödemeli sistemde Katılımcılar Kiosk üzerinden kredi kartı veya avans işlemi yaparak yükleme yapabilir.

 • Tahsilatları görüntüleyebilir ve tahsilat iptalini gerçekleştirebilirsiniz.


Farklı filtreleme seçeneği ile zengin raporlama.

 • Abonelerinizin dönem ve tüketim bazlı olarak zengin filtreme seçenekleri ile gelişmiş grafik raporlar elde edin.

 • Raporları tablo aracına alıp excel gibi uygulamalarla esnek tablo ve grafikler oluşturun.

 • Tahsildarların bordroları hakkında detaylı raporlar alın.

 • İptal edilen tahsilat bordroları, iade edilen tahsilatlar ve tahsilat toplamı raporlar alın.