ELEKTRİK

Mevzuatlara ve yönetmeliklere uygun olarak Katılımcılarınızın abonelik işlemlerini, sayaç okuma, tahakkuklandırma, tahsilat işlemleri ve iş emirlerini yönetebilirsiniz.


Abone kayıt, sayaç, tahsis işlemleri ve sözleşmeleri yönetin.

 • Abone kayıt işlemleri, katılımcı firma sicil numarasını otomatik oluşturma, mülkiyet ve tahsis durumu, adres vb. bilgileri listeleyin.

 • Katılıcı sicil numaraları, abonelik, tahakkuk ve tahsilatlarını takip edin.

 • Sayaç istasyon basıncı, debi değeri, son endeks, korrektör bilgileri vb. parametrik değerleri tanımlayın.

 • Geçmişe dönük fatura bilgileri, tarih, dönem, ödeme tutarı, borç miktarı vb. listeleyin.

 • Tahsis ve iptal işlemleri, katılımcı, malik ve tarih bazında kayıt ve geriye dönük abone katılımcıları listeleyin.

 • Sözleşme içerik, başlangıç ve bitiş tarihleri tanımlayın.


Sayaç okuma, fatura görüntüleme işlemleri yapın.

 • Aboneyle ilgili terim tipi, gerilim tipi, endeks çarpanı, tarih vb. parametre tanımlama, aktif enerji ve reaktif enerji ile ilgili miktarları girerek sayaç okuma tutarını hesaplayın.

 • Okuma işlemlerini, el terminali veya uzaktan okuma sistemleriyle entegreli şekilde yapın.

 • Okuma işleminden sonra otomatik tahakkuk eden fatura tutarlarını görüntüleyin.

 • Ayrıca gerektiği durumda abonelerin okuma ücret tutarlarını, dönem bazında hesaplayın.


Faturalama işlemlerini otomatik yapın.

 • Abonelerin tahakkuk edilen elektrik borçlarını tek tuşla toplu olarak faturalandırın.

 • Abone bazında tek tek faturalandırma işlemi yapabilir, aboneyle ilgili tüm sayaç okuma ve tahakkuk bilgilerini görüntüleyin.

 • Yıl ve dönem bazında faturaları otomatik listeleyebilir, katılımcı, tarih, fatura no vb. filtreleyebilir, oluşan raporu tablo aracına alıp, istediğiniz işlemleri yapın.

 • Raporları tablo aracına alıp, istediğiniz işlemleri yapın.

 • Faturaları yazıcıdan çıktı alıp, fatura üzerinde aboneyle ilgili tüm bilgileri görüntüleyebilirsiniz.


E-OSB tarafında
yapılan işlemleri
kontrol edin.

 • Katılımcılarınızın web üzerinden yapmış oldukları endeks beyanları, abonelik talebi, abonelik devir ve abonelik iptal başvurularının onaylanması sistem üzerinden yapabilirsiniz.

 • Katılımcılarınız web üzerinden elektrik borcunu görüntüleyebilir ve online ödeme yapabilir.


Okuma ve veri
aktarma işlemlerini el terminalleri ile yapın.

 • El terminalleri için parametrik verileri hızlıca hazırlayabilir, bunun için dönem, tahakkuk ve birim fiyat ve ücret bilgilerini detaylı olarak tanımlayabilirsiniz.

 • Hazırlanan verileri tek tuşla hızlıca el terminaline gönderebilirsiniz.


Faturaları
Muhasebe sistemine otomatik olarak gönderin.

 • Web servis entegrasyonu sayesinde ilgili döneme ait faturaları Muhasebe sistemine tek tuşla hızlı bir şekilde gönderebilir ve muhasebeleştirilmesini sağlayabilirsiniz.


Tahakkuk edilen, tahsil edebilir borçlar ve tahsildar ve tahsilat raporları alın.

 • Katılımcı bazında tahakkuk edilen borçları görüntüleyebilir, ödeme işlemini yapılabilir ve ödeme makbuzu oluşturabilirsiniz.

 • Tahsilatları görüntüleyebilir ve tahsilat iptalini gerçekleştirebilirsiniz.


Filtreleme seçenekleri ile zengin raporlar alın.

 • Aboneleri dönem ve tüketim bazlı olarak zengin filtreme seçenekleri ile gelişmiş grafik raporlar alın.

 • Raporları tablo aracına alıp excel gibi uygulamalarla esnek tablo ve grafikler oluşturun.

 • Tahsildarların bordroları hakkında detaylı raporlar alın.

 • İptal edilen tahsilat bordrolarını, iade edilen tahsilatları ve tahsilat toplamlarını detaylı raporlar alın.