İMAR RUHSAT

Yapı Ruhsatlarını, Yapı Kullanım İzinlerini ve Yanan Yıkılan Yapıları kolayca yönetin.


Taşınmaz ve bağımsız imar kayıt bilgilerini hızlı oluşturun.

 • Mekansal adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile tam entegre ile bilgileri web servis aracılığı ile alabilirsiniz.

 • Kayıt işlemi, adres, taşınmaz nitelikleri ve bağımsız bölümleri detaylı olarak yapabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

 • Taşınmazları sicilden bağımsız olarak detaylı kaydedebilirsiniz.

 • MAKS Entegrasyon sistemdeki mevcut abonelik ve işyeri ruhsat verileriyle otomatik karşılaştırma yapabilir, imar ruhsatı, işyeri ruhsatı almayan katılımcıları tespit edebilirsiniz.


Yapı ruhsatlarını
kolay oluşturun.

 • İster MAKS’a entegre yapıda isterseniz MAKS’dan bağımsız olarak ruhsat oluşturabilirsiniz.

 • Arazi üzerinde yapılacak inşaata dair her türlü proje, imar durumları, sahiplik, tescil belgeleri ve yapı bilgileri detaylı olarak görüntüleyebilir ve takip edebilirsiniz.


Yapı kullanım izinlerini kolay oluşturun.

 • İnşaat çalışmaları bittikten sonra yapının projesine uygun olarak yapıldığını takip edebilirsiniz.

 • Yapının imar planlarına uygunluğunu kontrol edebilirsiniz.

 • Yapı kullanım izni ile ilgili her türlü belgeyi (dilekçeler, yapı bilgileri, proje bilgileri, olur yazıları vb.) takip edebilirsiniz.


Yanan ve yıkılan yapıları kolay takip edin.

 • Yıkılma nedenleri, müellif bilgileri, yüklenici bilgileri, fenni mesul bilgilerini kolayca girebilir ve takip edin.

 • Yapı belgelerinin onay ve iptal durumlarını takip edebilirsiniz.

 • Gelişmiş filtreleme seçeneği ile detaylı sorgular yapabilir ve rapor alabilirsiniz.


İŞYERİ RUHSAT

İşyeri açma ve çalışma ruhsatına dair başvuru, ruhsatlandırma ve denetim süreçlerini kolaylıkla yönetebilirsiniz.


Ruhsat başvurularını
tek ekrandan kolay ve hızlı alın.

 • Katılımcıların, başvuru nedeni, imar durumu, denetim, faaliyet, işletme türü, sınıfı, adresi, vb. bilgileri detaylı kaydedin.

 • Gerekli olan belgeleri, denetim formlarını ve fotoğrafları yükleyin.

 • Başvuru sahiplerini SMS ile bilgilendirin.

 • Başvuru ve Beyan Formu Alındı, Yasal Süre Tebligatı, Mesafe Ölçüm Tutanağı ve İş Yeri Kontrol Tutanağı gibi matbu formları hızlı bir şekilde oluşturun.


İşyeri açma ve çalışma ruhsatı oluşturun ve periyodik denetim kaydı yapın.

 • Dosya, işyeri faaliyet, adres, ruhsat ve kapanış işlemleri ile ilgili detaylı veri girişi yapabilir ve görüntüleyin.

 • Başvuruyla ilgili olarak herhangi bir belge, fotoğraf veya doküman ekleyin.

 • Denetim aktivitelerini, tarih, kişi, işyeri vb. türünde kayıt edin.

 • Bütün işlemler tamamlandıktan sonra “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” formunu üretebilir ve çıktısını alın.


Kazı Ruhsat başvurusu ve kazı işlemlerini kolayca yönetin.

 • Kazı ruhsat başvurusu alabilir, işi yapacak kurum, kurum yetkilisi, kazı türü ve iş tarif bilgilerini kaydedin.

 • Kazı işlemlerinin yapılacağı mahalle, cadde, sokak, başlangıç ve bitiş tarihlerini tanımlayabilirsiniz.

 • Elektrik, doğalgaz, altyapı vb. başlıkları kazı tahdit türü, sorumlu personeli tanımlayabilir ve tahdit açıklamasını girebilirsiniz.

 • Başvuru ve değerlendirme işi detaylıca tarif eden Kazı/Kırma İşleri Çalışma Belgesi’nin çıktısını alıp, ilgili birimlerin onayına sunun.