İDARİ İŞLER

İdari işlerinizle ilgili tüm bilgileri kayıt altına alın, hatırlatma tanımları ile iş sürekliliğini güvence altına alın.


İdari işlerinizle ilgili tüm bilgileri kayıt altına alın.

  • Aboneliklerinizi takip edin, personelinize verdiğiniz telefon hatlarınızı izleyin.

  • Sigorta poliçelerinizi tanımlayan, bitiş tarihinden önce bilgilendirilmesini istediğiniz kişileri ekleyin. Biri size hatırlatsın.

  • Teminat mektuplarınızı takip edin.


Hatırlatma tanımları ile iş sürekliliğini güvence altına alın.

  • Taşıtlarınızı tanımlayın. Bakım ve muayene bilgilerini girin, bu tarihten önce bilgilendirilmesini istediğiniz kişileri ekleyin. Biri size hatırlatsın.

  • İmza sirküleri, vegi levhası gibi farklı şirket evraklarını arşivleyin.

  • Trafik cezalarını, araç kaza tutanaklarını takip edin.