ETKİNLİK

Etkinliklerinizi planlayın, gerçekleştirin ve arşivleyin.


Etkinliklerinizi planlayın, gerçekleştirin ve arşivleyin.

  • Fuar, kongre, sempozyum katılımlarınızı yeri, konusu, tarihi, katılım şekli ve kimlerin katıldığı bilgileri ile kaydedin, fotoğraflarınızı ekleyin ve arşivleyin.

  • Yayınlanan haberlerinizi, reklamlarınızını arşivleyin.

  • Broşür, dergi, notluk gibi basılı materyallerinizi takip edin.

  • Eğitim planlarınızı oluşturun, personel eğitimlerini kayıt altına alın.